flaga godło polskie szlacheckie herby wywodzenie pochodzenie
Herbarz Polski

 


Lubisz genealogię?

Herbarz

 

Herbarze to łatwy sposób na szybką weryfikację pozytywną nazwiska, czy jest "szlacheckie". Jeżeli w herbarzu znajdziemy swoje nazwisko to nie znaczy jeszcze zupełnie nic o naszym pochodzeniu, ale silnie motywuje do rozpoczęcia poszukiwań genealogicznych aby dotrzeć do przodka o niekwestionowanym szlachectwie. Brak naszego nazwiska w herbarzach również nie znaczy nic, jednak w tym przypadku działa trochę zniechęcająco. Pamiętajmy - herbarze wzmiankują zaledwie 35.000 nazwisk szlacheckich spośród co najmniej 50.000 nazwisk szlachty polskiej. Dlatego nawet w przypadku, gdy nie znajdziemy w herbarzu swojego nazwiska warto rozpocząć poszukiwania genealogiczne przodków. Zdarza się często, że już w pierwszym archiwalium jakim są księgi metrykalne znajdujemy naszego przodka z opisem "Nobilis".

Herbarz szlachty polskiej. Traktujmy herbarze jako zbiór nazwisk szlacheckich wokół których było sporo zamieszania - heraldycy znajdowali wzmianki o tych nazwiskach m.in. w księgach sądowych. Kto zatem żył spokojnie i nie zastawiał swoich dóbr ani nie kupował/sprzedawał majątków nie zostanie w takich księgach sądowych znaleziony. W gruncie rzeczy herbarze stanowią dzisiaj nie tyle dowód na nasze pochodzenie a jedynie stanowią zbiór odsyłaczy do często już nieistniejących archiwaliów. Renoma heraldyków takich jak Uruski, Niesiecki, Boniecki, Paprocki sprawia, że w większości przypadków podawane przez nich dane możemy traktować jako pewne. W każdym z ich dzieł można wskazać błędy i przekłamania, dlatego staranny wywód genealogiczny jest konieczny.

Poniższe odsyłacze prowadzą do stron serwisu omawiających następujące hasła: herbarz, herbarze, herbarz polski, herbarz szlachty polskiej, herbarz polskiej szlachty, boniecki herbarz, herbarz boniecki, niesiecki herbarz, herbarz niesiecki, herbarz bonieckiego, herbarz niesieckiego, herbarz online, herbarz rodzin polskich, uruski herbarz, herbarz uruski, herbarz uruskiego, herbarz litewski, herbarz polski online, herbarz nazwisk, herbarz gajla, herbarz niemiecki, herbarz szlachty śląskiej, herbarz rodowody, herbarz szlachecki, herbarz szlachty litewskiej, herbarz miast polskich.

Sprawdź dzięki poniższym indeksom czy w Twoim przypadku zakup danych pozycji jest uzasadniony - herbarze online:
 • Herbarz starodawnej szlachty podług Heraldyków polskich z dopełnieniem do czasów obecnych, s.gif (824 bytes)indeks... (30kB)
 • Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich, s.gif (824 bytes)indeks... (30kB)
 • Czesław Malewski Popis szlachty lidzkiej z 1765 roku, s.gif (824 bytes)indeks... (82kB)
 • Alfred Znamierowski Herbarz rodowy, Świat Książki, Warszawa 2004
  11.500 nazwisk, s.gif (824 bytes)indeks... (355kB)
 • Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński Spis ziemian Rzeczpospolitej Polskiej w roku 1930. Województwo tarnopolskie.
  903 nazwiska właścicieli ziemskich i nazwy majątków. s.gif (824 bytes)indeks... (60kB)
 • Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński Spis ziemian Rzeczpospolitej Polskiej w roku 1930. Województwo stanisławowskie.
  619 nazwisk właścicieli ziemskich i nazwy majątków. s.gif (824 bytes)indeks... (40kB)
 • Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński Spis ziemian Rzeczpospolitej Polskiej w roku 1930. Województwo poleskie.
  1000 nazwisk właścicieli ziemskich i nazwy majątków. s.gif (824 bytes)indeks... (40kB)
 • Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński Spis ziemian Rzeczpospolitej Polskiej w roku 1930. Województwo wołyńskie.
  1100 nazwisk właścicieli ziemskich i nazwy majątków. s.gif (824 bytes)indeks... (44kB)
 • Alfred Révérend Armorial du Premier Empire, Paris,1894-97
  51 nazwisk, s.gif (824 bytes)indeks... (22kB)
 • Tadeusz Gajl Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, L&L, Gdańsk 2003
  18.600 nazwisk, s.gif (824 bytes)indeks... (577kB)
 • Józef Szymański Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku, DWN, Łódź 2001
  359 osób, s.gif (824 bytes)indeks... (22kB)
 • Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861(1867).
  4513 nazwisk. s.gif (824 bytes)indeks... (160kB)
 • Boniecki Adam, Herbarz polski, t. 1-16, Warszawa 1905 (1899-1913).
  25707 nazwisk. s.gif (824 bytes)indeks... (255kB)
 • Herbarz Szlachty Witebskiej
  193 nazwiska. s.gif (824 bytes)indeks... (13kB)
 • Czesław Malewski, Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX w. Fragment: Prześladowani w 1863 r.
  241 osób represjonowanych w 1863 roku. s.gif (824 bytes)indeks... (13kB)
 • Mały herbarz nowogrodzkiej szlachty.
  200 nazwisk. s.gif (824 bytes)indeks... (12kB)
 • R. Mienicki, Rejestr popisowy wojewodztwa Polockiego z dn. 30.IX.1765, drukowany w czasopiśmie "Ateneum Wileńskie " (XI, 1936). Fragment: Rejestr popisowy Nowogródka
  s.gif (824 bytes)indeks... (12kB)
 • Anna Wajs, Materiały genealogiczne, nobilitacje, indygenaty w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.
  1500 osób. s.gif (824 bytes)indeks... (12kB)
 • Czesław Malewski, Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX w.
  800 osób. s.gif (824 bytes)indeks... (24kB)
 • Czesław Malewski, Jerzy Surwiło, Cmentarz Wojskowy na Antokolu w Wilnie.
  768 osób. s.gif (824 bytes)indeks... (23kB)
 • Roman Horoszkiewicz, Szlachta zaściankowa na ziemiach wschodnich
  160 osób. s.gif (824 bytes)indeks... (11kB)
 • Herbarz Orszański
  119 osób. s.gif (824 bytes)indeks... (11kB)
 • Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska
  242 nazwiska. s.gif (824 bytes)indeks... (10kB)
 • Herbarz Wołyński
   5700 osób. s.gif (824 bytes)indeks... (130kB)
 • Uniwersały Komisji Skarbu Koronnego
  94 osoby. s.gif (824 bytes)indeks... (12kB)
 • Konarski Szymon Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich - indeks nazwisk, DiG 1995, s.gif (824 bytes)indeks... (22kB)
 • Ludgard hr. Grocholski Herold
  72 osoby. s.gif (824 bytes)indeks... (22kB)

 

Zobacz również:

Heroldia - historia szlachectwa i cele współczesne.

Herbarze - Niesiecki, Boniecki, Uruski oraz wiele innych herbarzy.

Herby - heraldyka, herby szlachty.

Wywodzenie pochodzenia - dowody szlachectwa.

Genealogia - poszukiwania i drzewa genealogiczne.

Nazwiska - znaczenie i pochodzenie nazwisk polskich.

 

   Wspieramy projekty:

Oznacz tę stronę:

 

Prawa autorskie zastrzeżone (c) Artur Ornatowski 2002-2011 Ograniczenie odpowiedzialności