flaga godło polskie szlacheckie herby wywodzenie pochodzenie
Herbarz Polski

 


Lubisz genealogię?

Heraldyka

 

Heraldyka - to wspólnota ludzi spod takiego samego znaku - herbu, będącego publicznym wyznaniem swej przynależności do danej grupy. To zrozumienie swojej wartości, to duma ze swoich przodków, to uznanie ich roli i znaczenia w historii.

Heraldyką nazywamy naukę pomocniczą historii zajmującą się herbami. Heraldyka dzieli się na dwa zasadnicze działy:

1) heraldykę praktyczną - będącą sztuką heraldyczną, wciąż żywą, choć czasem wynikającą ze snobizmu. Przy czym snobizm ów nie zawsze pojmować należy pejoratywnie.

2) heraldykę historyczną - naukę zmierzającą do ustalenia i wyjaśnienia praw, którymi rządziła się heraldyka w przeszłości i wykorzystania tych ustaleń i informacji przez historyków w ich zabiegach poznawczych.

Polskie Towarzystwo Heraldyczne jest organizacją naukową zajmującą się przede wszystkim heraldyką historyczną mając na uwadze również upowszechnianie heraldyki. Informacje o działalności PTHer dostępne są na stronie PTHer.

 

Zobacz:

Heroldia - historia szlachectwa i cele współczesne.

Herbarze - Niesiecki, Boniecki, Uruski oraz wiele innych herbarzy.

Herby - heraldyka, herby szlachty.

Wywodzenie pochodzenia - dowody szlachectwa.

Genealogia - poszukiwania i drzewa genealogiczne.

Nazwiska - znaczenie i pochodzenie nazwisk polskich.

Bogaty opis rodzajów i zasad tworzenia drzew genealogicznych wraz z przykładami znajduje się w portalu Ornatowski.com.

Oznacz tę stronę:

 

Prawa autorskie zastrzeżone (c) Artur Ornatowski 2002-2011 Ograniczenie odpowiedzialności